DCLP

sign in

sb.14.11975 = HGV SB 14 11975 = Trismegistos 15503DDbDP transcription: sb.14.11975 [xml]

cAD325 Hermopolite

[τα]ῦ̣τα παρέ̣\σ/στη(*) τῷ κυρίῳ μο\υ/
[ἡ]γεμόνι ἐφʼ οἷς ἀνήνεγκεν
[  ̣]ε̣ν̣άδ̣ιος̣.
[Οὐα]λέριος Διονύσιος (ἑκατόνταρχος) ὠρ(δινᾶτος)(*) πρίνκεψ
5[ἡγ]ε̣μονίας Θηβαίδος ἐξάκ̣τ̣ορι
[Ἑρ]μοπολίτο\υ/ χαίρειν. τὰ ὑποτεταγ̣-
[μέ]ν̣α πρόσωπα κελευσθέντα ὑπὸ τῆς
[ἀ]νδρείας τοῦ κυρίο\υ/ μο\υ/ διασημοτάτο\υ/
[ἡγε]μ̣όνος Ο̣ὐαλερίο\υ/ Οὐικ[τ]ω̣ρινιανο\ῦ/
10[παρ]αστῆν̣αι τῇ τάξει σπούδασον παρα-
[στῆσαι τ]ῷ ὑποσ̣τ̣αλέντι. εἰσὶ δέ·
[ -ca.?- ]  ̣υ̣ωτίου vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣σιάτ̣ο̣\υ̣/ vac. ?
[ -ca.?- ]  ̣προς[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. l. παρέστη
^ 4. l. ὀρ(δινᾶτος)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.