DCLP

sign in

psi.15.1530 = HGV PSI 15 1530 = Trismegistos 114318DDbDP transcription: psi.15.1530 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μ]ηδικοῦ Π[α]ρ̣[θικοῦ]
[μεγίϲτου -ca.?- διὰ γραφείου Πτολεμα]ί̣δ̣ος Δρυ̣μ̣ο̣ῦ τῆς Θεμίστου
[μερίδος τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ. ὁμ]ο̣λογεῖ Ἑλέ̣[ν]η ἀπὸ τῆς μητροπόλεως ἀνα-
[γραφομένης ἐπ’ἀμφόδου -ca.?- ] ὡς ἐτῶν δεκαεννέα ἄσημος μετὰ κυρί̣ο̣υ̣
5[τοῦ -ca.?- τοῦ Πτο]λ̣εμαί[ο]υ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀμφόδου ὡς ἐτῶν
[ -ca.?- οὐλὴ -ca.?- ἀριστ]ερᾷ Ἀρσινόῃ Ἁρπάλου τοῦ Ἀπολλωνίου
[ἀπὸ -ca.?- ]ων ὡς ἐτῶν εἴκοσι τριῶν ἀσήμῳ με-
[τὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς -ca.?- ] Ἡρώδου τοῦ Κρ̣ονίωνος ὡς ἐτ̣ῶν εἴκοσι
[ἔχειν τὴν ὁ]μολογοῦσαν Ἑλένην παρὰ τ[ῆ]ς̣ Ἀρσ̣ινόης
10[παραχρῆμα διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου δραχμ]ὰ̣ς τετρακοσίας̣ ἀρραβῶνα ἀ̣[ν]απ[όρρι]φον
[ἀπὸ ἀργυρίου δραχμῶν -ca.?- ] τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφω̣νη-
[μένης τιμῆς τῆς -ca.?- δια]ταγ̣είσης αὐτῇ ὑ(*)πὸ Πρωτοῦτος Ἡρακλᾶ
[τοῦ Ἡρώδου ἀπὸ κώμης Τεβτύνε]ω̣ς, καθ᾿ὃ ἔθετο συνχώρημα(*) τῷ τετάρ-
[τῳ καὶ -ca.?- ἔτει θεοῦ Αἰλίου Ἀν]τ̣ωνείνου(*) μηνὶ̣ [Τ]ῦβι διὰ τοῦ αὐτοῦ γ̣ρ̣α̣-
15[φείου, ὃ καὶ ἐλύθη τῷ -ca.?- ἔτει Ἀν]τ̣ωνείνου(*) καὶ Οὐήρου τῶν̣ κ̣υ̣ρίω̣ν̣
[Σεβαστῶν μηνὶ -ca.?- ἐπὶ Οὐεγέ]του στρατηγήσαντος Ἡρακλείδου̣ μερίδ[ος],
[οἰκίας διστέγου καὶ αὐλῆς καὶ τῶν] σ̣υ̣ν̣κ̣υ̣ρ[ό]ντων(*) πάντω[ν] ἐν κώμῃ Τ̣ε-
[βτύνει τῆς Πολέμωνος μερίδος,] ἧς [γ]είτω[ν]ες, κ̣α̣θὼς̣ ἐξυμφώνου(*)
[ὑπηγόρευσαν, νότου -ca.?- ] Κρον̣[ίω]ν̣[ος -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 12. ϋπο papyrus
^ 13. l. συγχώρημα
^ 14. l. [Ἀν]τ̣ωνίνου
^ 15. l. [Ἀν]τ̣ωνίνου
^ 17. l. συγκυρόντων
^ 18. l. ἐκ συμφώνου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.