DCLP

sign in

p.tebt.4.1116 = HGV P.Tebt. 4 1116 = Trismegistos 3787 = berkeley.apis.598 = p.tebt.1.152DDbDP transcription: p.tebt.4.1116 [xml]

134/121BC Tebtynis
[Reprinted from: p.tebt.1.152] PTebt1,152;SB12,11080

FrA,1
νό(του) ἐχό(μεναι) Ὥρου τοῦ Ἁρχύψιος (ἄρουραι) ιϛ
νό(του) ἐχό(μεναι) Θέων Πολυκράτου η
νό(του) ἐχό(μεναι) Διδύμου τοῦ Ἀντικράτου ιγ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ [ιβ´]
νό(του) ἐχό(μεναι) Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἡρακλείδου ϛ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
5νό(του) ἐχό(μεναι) Διονυσίου τοῦ Σωτηρίδου ϛ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
νό(του) ἐχό(μεναι) ἀρχό(μεναι) ἀπη(λιώτου) Χαριδήμου τοῦ Ἀπολλωνίου ιβ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
λι(βὸς) ἐχό(μεναι) διὰ τοῦ αὐτοῦ ι ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
λι(βὸς) ἐχό(μεναι) Φιλοξένου τοῦ Νικάνορος ε ἀν(ὰ) ε 𐅵 γ´ μη´
λι(βὸς) ἐχό(μεναι) ἀρχό(μεναι) βο(ρρᾶ) Πτολεμαίου τοῦ Νικάνορος ε ἀν(ὰ) ε 𐅵 γ´ ιβ´
10βο(ρρᾶ) ἐχό(μεναι) Θέωνος τοῦ Πολυκράτου β ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
βο(ρρᾶ) ἐχό(μεναι) διὰ τοῦ αὐτοῦ η ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
παρα(κείμεναι) νό(του) ἐχό(μεναι) Πάτρωνος τοῦ Πτολεμαίου ιη ἀν(ὰ) δ̣ 𐅵 γ´ ιβ´
νό(του) ἐχό(μεναι) ἀρχό(μεναι) ἀπη(λιώτου) Ζωπύρου [το]ῦ Ζωπύρου ιγ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
[λι(βὸς) ἐ]χό(μεναι) Θέωνος τοῦ Πολυκρά[το]υ̣ κβ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
15[λι(βὸς) ἐχό(μεναι)] ἀ̣ρχό(μεναι) νό(του) Πετερμοῦθις Σαμ[ῶτο]ς θ
[βο(ρρᾶ) ἐχό(μεναι)] Πακῦρρις Μαρρείους δ
[ -ca.?- ἐχό(μεναι)] Ἀθεμμεὺς Ἀθεμμέως ιϛ
[ -ca.?- ἐχό(μεναι) Ἀ]πολλωνίδου τοῦ Φαίδρου καὶ Πετεχῶντος κθ (ὧν)
  ̣  ̣ ιε ἀν(ὰ) ε δ´ η´ μη´ ιδ [ἀν(ὰ)] δ 𐅵 γ´ ιβ´
20παρα(κείμεναι) λι(βὸς) ἐχό(μεναι) Διονύσιος Ἑρμί̣[ου] ιζ ἀν(ὰ) ε δ´ η´ μη´
[λι(βὸς) ἐχό(μεναι) Ἀ]πολλώνιος Διονυσοδ̣ώρου ιβ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
[λι(βὸς) ἐχό(μεναι)] Π̣ετεχῶν Ὥρου ιδ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
FrB,2
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ ιβ
[ -ca.?- Πτο]λεμαίου (ὀγδοηκοντ)[(αρούρου)] κ̣λ(ήρου) (ἄρουραι) κϛ
25[ -ca.?- ]ώ̣σεως β 𐅵 δ´
[ -ca.?- ] μ̣ισθώ(ς ) ε 𐅵 δ´
[ -ca.?- ] β
[ -ca.?- ] Διον̣υ̣σ̣[ίου -ca.?- ] κλ(ήρου) (ἄρουραι) ι
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ (ὀγδοηκονταρούρου) κλ(ήρου) (ἄρουραι) ι
30[ -ca.?- Φιλο]ξ̣ένου τοῦ Καλλικ[ράτ]ου (ὀγδοηκονταρούρου) κλ(ήρου) (ἄρουραι) νη
[ -ca.?- Ἀλεξ]ά̣ν̣δρου τοῦ Ἀπολλωνί[ο]υ (ἄρουραι) ε
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ε(  ) δια ζ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣οδώρου (ὀγδοηκονταρούρου) κλ(ήρου) (ἄρουραι) κ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣ ἐν μισθώσει ι̣ϛ 𐅵
35[ -ca.?- ]  ̣ τοῦ προσημ[  ̣  ̣  ̣  ̣] (ἄρουραι) δ
[ -ca.?- Φιλο]ξ̣ένου τοῦ Καλλικράτου (ὀγδοηκονταρούρου) κλ(ήρου) (ἄρουραι) ε
[ -ca.?- ] μ̣ι̣σθώ(ς ) ἣν καὶ ἐπ̣εξύσθαι π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- χ]άριν τῶν ἐπικ̣ε̣ι̣(μένων) ὑδάτων
[ -ca.?- ] μεγά(λου) περιχώματος
40[γίνονται τοῦ] περιχώματος
FrB,3
βο(ρρᾶ) ἐχό(μεναι) ἀρχό(μεναι) νό(του) ἐν τῶι λεγομένωι   ̣[ -ca.?- περιχώματι]
/ ἐμβρόχου ἐν μισθώσει   ̣[ -ca.?- ]
/ βο(ρρᾶ) ἐχό(μεναι) ἁλμυρίδος ἐν μισθώσει [ -ca.?- ]
παρα(κείμεναι) βο(ρρᾶ) ἐχό(μεναι) ἀρχό(μεναι) βο(ρρᾶ) Τεεφίβιος Ἁρκοίφιο[ς -ca.?- ]
45νό(του) ἐχό(μεναι) Σαραπίων Πτολεμαίου [ -ca.?- ]
νό(του) ἐχό(μεναι) Πετεσο̣ῦχος Τεῶτος θ[ -ca.?- ]
/ παρα(κείμεναι) λι(βὸς) ἐχό(μεναι) ἀβρόχου(*) ἐν μισθώ(σει) ἣν ἐπικε  ̣[ -ca.?- ]
παρα(κείμεναι) ἀπη(λιώτου) ἐχό(μεναι) ἀρχό(μεναι) βο(ρρᾶ) Ἴ̣σ̣τ̣ρου τοῦ Πτολεμαίο̣υ̣ [ -ca.?- ]
νό(του) ἐχό(μεναι) Ἑριεὺς Τοθοείους [ -ca.?- ]
50νό(του) ἐχό(μεναι) Ὀνν[ῶ]φρις Ἁρχύ̣ψ̣ιος(*) [ -ca.?- ]
νό(του) ἐχό(μεναι) ἀρχό(μεναι) ἀπη(λιώτου) Ἑριεὺς Τοθοείους [ -ca.?- ]
λι(βὸς) ἐχό(μεναι) ἰβίων τρο(φῆς) δ[ιὰ -ca.?- ]
παρα(κείμεναι) νό(του) ἐχό(μεναι) Νίκωνος [ -ca.?- ]
νό(του) ἐχό(μεναι) Πολεμάρχου τ[οῦ -ca.?- ]
55νό(του) ἐχό(μεναι) [ -ca.?- ]
παρα(κείμεναι) ἀπη(λιώτου) [ἐχό(μεναι)] ἁ̣λμυ(ρίδος) ἐν̣ [μισθώσει -ca.?- ]
/ ἀπη(λιώτου) ἐχό(μεναι) ἀρχό(μεναι) βο(ρρᾶ) ἁλμυ(ρίδος) [ -ca.?- ]
/ χάριν τῶν ἐπικει[μένων ὑδάτων -ca.?- ]
μεγάλου περιχ[ώματος -ca.?- ]
60/ νό(του) ἐχό(μενον) χῶμα ἐκτὸς̣ [μισθώσεως -ca.?- ]
/ παρα(κείμεναι) βο(ρρᾶ) ἐχ[ό(μεναι)] ἀρχό(μεναι) λι(βὸς) ε[ -ca.?- ]
ἐξαγω(γοῦ) χάριν̣ [ -ca.?- ]
π̣[ -ca.?- ]
FrC,4
[ -ca.?- ἐν τῶι λεγομέν]ωι Θεμίστου περιχώματι
65[ -ca.?- Ἀσκληπιάδου τοῦ] Πτολεμαίου ἐφό(δου) κλ(ήρου) μεταβεβη(κότος) εἰς κα(τοικίαν) (ἄρουραι) κδ
[ -ca.?- ] Θ̣ο̣τ̣ο̣ρταίου (ἄρουραι) ε (ὧν) β 𐅵 ἀν(ὰ) ε δ´ η´ μη´ β 𐅵 ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
[ -ca.?- ]ι̣μ̣ο̣ύθου καὶ τοῦ ἀδελ(φοῦ) θ (ὧν) δ̣ 𐅵 ἀν(ὰ) ε δ´ η´ μη´ δ 𐅵 ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
[ -ca.?- ] Διονυσοδώρου ιγ 𐅵
[ -ca.?- ἐν] μ̣ι̣σ̣θώσει ἣν γεγονέναι γ̣ύην β̣ δ´
70[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ Πετοσίριος (ἄρουραι)   ̣𐅵 δ´ (ὧν)
[ἀν(ὰ) ε δ´ η´] μη´ γ δ´ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
[ -ca.?- ] ιβ (ὧν) ϛ [ἀ]ν̣(ὰ) ε δ´ η´ μη´ ϛ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
[ -ca.?- ] γεγονέναι γύην (ἄρουρα) α 𐅵
[ -ca.?- το]ῦ Μ̣ε̣νίσκου ε ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
75[ -ca.?- ]ος τοῦ Θέωνος ἱππαρ[χ]ικοῦ κλ(ήρου) (ἄρουραι) ι
[ -ca.?- Ἡλιοδώρ]ου τοῦ Μηνοδώρου (ἑκατονταρούρου) κλ(ήρου) (ἄρουραι) ν
[ -ca.?- ] ἐ̣κτὸς μισθώσεως (ἄρουραι) ζ 𐅵 δ´
[ -ca.?- ἕως τῶν π]ε̣ρὶ Βερενικίδα Θεσμοφόρου πεδίων λι(βὸς)
[ -ca.?- ]βρόχου τοῦ ἐν μισθώσει ιε 𐅵 δ´ λβ´
80[ -ca.?- ] Πᾶσις Πεσούριος ϛ (ὧν) γ ἀν(ὰ) ε δ´ η´ μη´ γ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
[ -ca.?- ]  ̣ωνίδου τοῦ Πτολεμαίου ιβ (ὧν) ϛ ἀν(ὰ) ε δ´ η´ μη´ ϛ ἀ̣[ν(ὰ)][ δ] 𐅵 γ´ ιβ´
[ -ca.?- ]ώ̣ρου τοῦ Διονυσοδώρου ϛ (ὧν) γ ἀν(ὰ) ε δ´ η´ μη´
γ̣ [ἀν(ὰ)] δ̣ 𐅵 γ´ [ιβ´]
[ -ca.?- ]ενῆσις η (ὧν) δ [ἀ]ν̣(ὰ) ε δ´ η´ μ̣η̣´ δ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
85[ -ca.?- Κο]μ̣οάπιος ιε ἀν(ὰ) ε δ´ η´ μη´
[ -ca.?- ]νωρου̣ ι (ὧν) ε ἀν(ὰ) ε δ´ η´ μη´ ε ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
FrC,5
[ -ca.?- ἐχό(μεναι) ἀρχό(μεναι)] λ̣ι̣(βὸς) Πετεχῶν Τε̣ῶτος ι (ὧν) ε ἀν(ὰ) ε δ´ η´ μη´
δ ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
ἀπ[η(λιώτου)] ἐχ[ό(μεναι)] ἐμβρό(χου) ἐμ(*) μισθώσει ιε
βο(ρρᾶ) ἐχό(μεναι) Πᾶσις Πεσούριος (ἄρουραι) μθ (ὧν) λα ἀν(ὰ) ε δ´ η´ μη´
90ιη ἀν(ὰ) δ 𐅵 γ´ ιβ´
[βο(ρρᾶ) ἐχό(μεναι) Π]α̣ν̣ταύχ[ο]υ τοῦ Π[αν]ταύχου χερσεφίππου
κλ(ήρου) (ἄρουραι) δ 𐅵 δ´ η´
παρα(κειμένη) [ἀ]πη(λιώτου) ἐχο(μένη) ἐμβρόχου ἐν μισθώσει α δ´
παρα(κείμεναι) [ἀπη(λιώτου)] ἐ̣χό(μεναι) ἀρχό(μεναι) νό(του) Μενίσκου τοῦ Πτολεμαίου
95ἐφό(δου) κλ(ήρου) (ἄρουραι) κ
[β]ο(ρρᾶ) ἐχ[ό(μεναι)] ἱερᾶς γῆς Σούχου θεοῦ μεγάλου με(γάλου) β 𐅵
[βο(ρρᾶ) ἐ]χ̣[ό(μεναι)] Συμμάχου τοῦ Θεοδώρου (ὀγδοηκονταρούρου) κλ(ήρου) (ἄρουραι) ξ
[βο(ρρᾶ) ἐ]χό(μεναι) ἐμβρόχου ἐν μισθώσει ιγ 𐅵
π̣α̣ρα(κειμένης) βο(ρρᾶ) ἐχο(μένης) ἀρχο(μένης) λ[ι(βὸς)] καλάμου κεντρ[ί]του 𐅵 δ´ η´
100ἀπη(λιώτου) ἐχό(μεναι) ἀρχό(μεναι) νό(του) ἐμβρό(χου) ὃν καὶ γεγονέν[αι γύην] γ 𐅵
γίνονται τοῦ περιχώματος

Apparatus


^ FrB,3.47. corr. ex εμβροχου
^ FrB,3.50. corr. ex αρχυ̣μιος
^ FrC,5.88. l. ἐν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.12.11080 [xml]

AD571 ?
[Reprinted from: p.vars.30] PVars30
[Reprinted in: p.tebt.4.1116] PTebt 4,1116,4

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.