DCLP

sign in

p.rain.cent.85 = HGV P.Rainer Cent. 85 = Trismegistos 32315DDbDP transcription: p.rain.cent.85 [xml]

AD364-66 ?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces
ὁ ἡμέτερος πατὴρ ἐτελεύτα κα[ταλείπων] πράγματα κεινητά(*)τε καὶ ἀκεί-
νητα(*). ἐπεὶ τοίν̣υ̣ν ἐξέστ̣α̣ν̣τ̣ο̣ κ̣λ̣η̣ρ[ονόμοι] καταλιφθεντες(*) ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μου
πατρός — οὗτοι δὲ παρακλήσει ἐμοὶ(*) προσαγαγόντες ὥστε ἀρκῖσθαί(*) [μ]ε(*) ἐκ τῆς
5καταλιφθείσης(*) κληρονομίας ἄρουραν μίαν ἥμισυ ἀδεσποτου(*) καὶ οὐδὲν
ἕτερον κἀγὼ(*) δὲ αὐτὴ(*) ὡς παρθέν[ο]ς τ[υγ]χάνουσα διὰ τὸ λεπτὸν τοῦτο
σχῆμα εἰξάμην τῇ τούτων παρακλήσει φαίνονται δὲ ἐκεῖνοι χρυσίον καὶ
ἄργυρον καὶ ἀνδ[ρ]άποδα καὶ τετράποδα πληρωθέντες(*) οὐκ οἶδα δὲ πῶς ―
μετὰ ὀκτωκαιδεκαετῆ χρόνον εἷς ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀδελφο͂ν(*) Κῦρος
10καλούμενος στρατιώτης τυγχανω(*) τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι
ἄρουραν μίαν ἥμισυ ἀποσπᾷ. ἐπέστη δὲ οὕτως ἐν τῇ ἀλαζωτείᾳ εἰς ἀστοὺς <ὡς>
εἰς ἴδιον κέρδος ἐκαρπόσατο(*). ἐάσῃς με τὴν ταλε͂ναν(*) δεομένην {κ} τὴν
ἡμερουσίαν(*) ζωήν. τούτου χάριν πρόσειμι δεομενην(*) καὶ παρακαλοῦσα
ὅπως ἀ̣π̣ο̣βλέψῃς τὴν πε[ρ]ὶ τῆς πένητος ταλεπορίαν(*). κελεύσῃς τὸν αὐτὸν
15Κῦρον μ[ε]τασταλῆναι κ[αὶ ἀποσ]τῆναι τοῦ λοιποῦ ἤγουν δῆθεν τὴν ἐπιβαλλον(*) μοι
μοῖραν [δοῦναι.]
[ἐρρῶσθαί σε εὔχο]μαι κύριε.
(hand 2) ἐπʼ αὐτὸ γεγένηται ἐπὶ παρουσίᾳ
Εὐμανθίου(*) Φλαουιανοῦ.

Apparatus


^ 2. l. κινητά
^ 2-3. l. ἀκί|νητα
^ 3. l. καταλειφθέντων
^ 4. l. ἐμὲ
^ 4. l. ἀρκεῖσθαί
^ 4. l. μοι
^ 5. l. καταλειφθείσης
^ 5. l. ἀδέσποτον
^ 6. l. καὶ ἐγὼ
^ 6. corr. ex αυτο
^ 8. corr. ex κληρωθεντες
^ 9. l. ἀδελφῶν
^ 10. l. τυγχάνω<ν>
^ 12. l. ἐκαρπώσατο
^ 12. l. ταλαῖναν
^ 13. corr. ex   ̣μερουσιαν
^ 13. l. δεομένη
^ 14. l. ταλαιπορίαν
^ 15. l. ἐπιβάλλουσαν
^ 19. corr. ex ε  ̣μα\ν/θιου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.