DCLP

sign in

p.flor.1.33 = HGV P.Flor. 1 33 = Trismegistos 23553DDbDP transcription: p.flor.1.33 [xml]

AD305-13 Hermoupolis Magna

Traces 1 line
2βουλῆς ὑπόμνημα [ -ca.?- ](*)
  ̣  ̣  ̣νει τῷ τούτων κ[- ca.12 -]τας̣ ε̣ἰπ̣ὼ̣ν̣   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ πορίζεται [ἀπ]ὸ(*) τῶν πολιτικῶν
5χρημάτων(*) κ[αθʼ ἕκ]αστον ἐνιαυτὸν(*) διὰ τὸ δημόσιον αὐτὸν̣
[- ca.15 -]ς̣ πόλεως vac. ? δῆλο̣ν̣ δὲ καὶ τῇ σῇ(*)
ἐπιεικίᾳ(*) ὡς τοὺς τοιούτου ἀφέλκεσθαι εἰς ἕτερόν τι
κωλύουσιν οἱ νόμοι, οὓς(*) καὶ σὺ φυλάττεις ἀεὶ ἐπʼ αὐξήσει τῶν
κοινῶν. ἀνενηνόχαμεν δὲ περὶ αὐτοῦ τῷ διασημοτάτῳ
10ἡμῶν ἡγεμόνι Σατρίῳ Ἀρριανῷ(?)(*) παρατιθέμενοι ὡς
[μέ]γας(*) κίνδυνος τῶν ὑπομνημάτων καὶ τῶν ἄλλων παν-
τοίων δημοσίων τε καὶ πολιτ[ι]κῶν βιβλίων(*) καὶ ὡς εἰπεῖν
ἑκάστου τῶν(*) προ  ̣φορων αἱ εὐθύναι(*) περὶ αὐτὸν στρέ-
φονται ἅτε ἐξετάσεσιν ὑποκείμενον καὶ ἐν μυρίαις
15κα[ὶ πο(?)]λυτρό[ποις(?) γε]νόμενον(*) αὐτῆς τῆς πίστεως ταύτης
ἕνεκεν ἐπί τε τοῦ θεοφιλεστάτου ἡμῶν τοῦ πρεσβυτέρου
βασιλέως Διοκλητιανοῦ τοῦ ἀθανάτου καὶ ἐπὶ τῶ̣ν
[διαδεχ(?)]ο̣μένων(?)(*) τὰ μέρη τῶν ἐξ̣ο̣χωτάτων ἐπάρχων δια-
φόρων(*) τε ἡγεμόνων̣, φυ̣[λατ]τόμενον(*) δὲ οὐδὲν ἧττον.

Apparatus


^ 2. BL 1.137 : (vestig) prev. ed.
^ 4. BL 1.137 : αρ̣  ̣  ̣ες̣[  ̣  ̣  ̣ ἀπ]ὸ prev. ed.
^ 5. BL 1.137 : χρὴ ἐκ̣ τῶν prev. ed.
^ 5. BL 1.137 : ἐπὶ αὐτὸν prev. ed.
^ 6. BL 6.38 : δηλο̣ῦ̣μ̣ε̣ν̣ καὶ τῇ σῇ(?) BL 1.137 (δηλ  ̣  ̣  ̣  ̣η prev. ed.) prev. ed.
^ 7. l. ἐπιεικείᾳ, BL 1.137 :   ̣  ̣  ̣  ̣α prev. ed.
^ 8. BL 6.38 :   ̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣  ̣ν ὁ̣μοίους prev. ed.
^ 8. φυλάτ’τεις papyrus
^ 10. BL 1.455; cf. 1.137 : Ἁδ̣ριανῷ prev. ed.
^ 11. BL 1.137 :   ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 12. BL 1.137 : δικαίων prev. ed.
^ 13. BL 1.137 :   ̣  ̣  ̣  ̣ τού̣των prev. ed.
^ 13. BL 1.137 : ἀνευ̣θῦναι prev. ed.
^ 15. BL 1.137 : [γι]νόμενον prev. ed.
^ 18. BL 1.137 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣μ̣ε̣ν̣ων prev. ed.
^ 18-19. BL 1.137 : διὰ   ̣  ̣  ̣ων prev. ed.
^ 19. BL 6.38 : [- ca.9 -]μενον prev. ed.
^ 19. ἧτ’τον. papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.