DCLP

sign in

p.abinn.55 = HGV P.Abinn. 55 = Trismegistos 10046 = p.lond.2.412,pg279-280DDbDP transcription: p.abinn.55 [xml]

AD351 Arsinoite
[Reprinted from: p.lond.2.412,pg279-280] PLond2,412

Φλαουίῳ Ἀβιν[ν]έῳ ἐξ̣ ἀποπροτ̣ηκτώρων(*) ἐπάρχ̣ῳ
εἴλης κάστ̣ρ̣ω̣ν Διονυσιάδος. παρὰ Αὐρηλίου
Ἥρωνο[ς] διάκω[ν]ος ἀπὸ κώμης Βερνικείδ̣ος(*) τοῦ αὐτοῦ
νομοῦ χαίρειν. εἰ μὴ ὑπῆρχεν ἡμεῖν(*) ἡ τῶν
5νόμων ἀ̣λήθεια̣ πάλαι δʼ ἂν ὑπὸ τῶν κακούρ̣γ̣ω̣ν
ἀναιλούμεθα(*). Εὔπορος τοίνυν υ(*)ἱὸς Ἑρμεία
ἀπὸ κώμης Φιλαγρείδος(*) τοῦ αὐτοῦ νομοῦ
ἐσύλησέν με ἔνδων(*) τῆς οἰκείας(*), ἐπιβὰς
λῃστρεικῷ(*) τρόπῳ, καὶ πᾶσαν τὴν ἐσθηταν(*)
10συνελάβετο καὶ ε̣[ἰς] τὸ ἴ(*)διον ἀνεστιλατω(*) μέχρεις(*)
δ[ευ]ρ̣ω(*), δυναμ[έν]ο̣υ̣ μου καὶ τ̣[ὰ]ς̣ ἀ̣π̣ο̣δίξει[ς](*) [ποι]εῖν
ὡς τούτου τήνδε τὴν κ̣[α]κουργίαν π[ε]π̣οιημένου.
διω(*) ἀξ[ι]ῶ, πραιπόσιται(*) κ[ύ]ρ̣ι̣ε, ἀπραγ̣μ̣ώ̣νος(*)
ἃ ἀφήρπασέν μου [π]αρ̣α̣σ̣χεθῆναί μο̣[ι]· διάκων γὰρ
15τ̣ετ[ύ]χηκα τῆς̣ κ̣[αθ]ολικῆς ἐ̣κ̣[λ]η̣σίας(*). καὶ το̣ύ̣τ̣ου̣
τυχὼν εἰσαειν(*) σοι εὐχαρειστήσω(*). διευτύχει.
[μετὰ τὴ]ν̣ ὑ̣π̣α̣τ̣είαν Φλ(αουίων) Σ̣εργίου καὶ Νειγρεινια̣ν̣\ο̣ῦ̣/
τ̣ῶ̣[ν λαμπροτά]των, Μεχεὶρ ιζ.

Apparatus


^ 1. l. ἀποπροτηκτόρων
^ 3. l. Βερενικίδος
^ 4. l. ἡμῖν
^ 6. l. ἀνῃρούμεθα
^ 6. ϋιοσ papyrus
^ 7. l. Φιλαγρείδος
^ 8. l. ἔνδον
^ 8. l. οἰκίας
^ 9. l. λῃστρικῷ
^ 9. l. ἐσθῆτα
^ 10. ϊδιον papyrus
^ 10. l. ἀνεστείλατο
^ 10. l. μέχρις
^ 11. l. δ[εῦ]ρο
^ 11. l. ἀποδείξει[ς]
^ 13. l. διὸ
^ 13. l. πραιπόσιτε
^ 13. l. ἀπραγμόνως
^ 15. l. ἐκ<κ>[λ]ησίας
^ 16. l. εἰσαεί
^ 16. l. εὐχαριστήσω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.