DCLP

sign in

o.claud.3.625 = HGV O.Claud. 3 625 = Trismegistos 73807DDbDP transcription: o.claud.3.625 [xml]

AD 138-61? Mons Claudianus

Δειόσκορος δουδούμου(*) νουμ-
έρου Πορφυρείτου ἀρειθμοῦ κλ-
αυδειανο ῦ ἐπειθυμήτου(*) τοῦ
αὐτοῦ νουμείρου χέρει̣ν(*). ὁμολο-
5γῶ ἐρωτηκαιναι σα ι ενα(*) με
ἀναδ<έ>ξῃ μαι(*) πρὸς {πρὸς} Δη-
μήτριον Δειοσκόρου ἀρδάβην(*)
{ν} τὴν δειδομένη<ν> μοι τῷ Τυ-
βει ἣν κατὰ μέρος ἀποδώσω /
10Χυα<κ> πεντακαι τη ν ηνυσου(*)
καὶ καλαδες(*) τὸ ἄλ<λ>ο ἡνειαρ-
δάβην(*) δειοτομετετρα[  ̣]  ̣  ̣
ἀπὸ πεντης κεικάδος(*) [τοῦ]
μηνὸς ἐπεὶ αν -2-3- δ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
15ι̣(*) Ἁθυρ ἀρδάβην̣(*) [- ca.11 -]
δοῦνε(*)   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Traces 1 line
17-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1. l. Διόσκορορς Διδύμου
^ 2-3. l. ἀριθμοῦ Κλ|αυδιανοῦ Ἐπιθυμήτῳ
^ 4. l. νουμέρου χαίρειν
^ 5. l. ἐρωτηκέναι σε ἵνα
^ 6. l. με
^ 7. l. Διοσκόρου ἀρτάβην
^ 10. l. πεντεκαιδεκάτης (or πεντεκαιεικοστῆς) τὸ ἥμισυ
^ 11. l. καλάνδαις
^ 11-12. l. ἡμιαρ|τάβιον
^ 13. l. πέμπτης καὶ εἰκάδος
^ 15. l. υ̣
^ 15. l. ἀρτάβην
^ 15-16. l. [- ca.10 -] | [  ̣]δοῦναι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.