DCLP

sign in

o.bodl.2.1416 = HGV O.Bodl. 2 1416 = Trismegistos 72098DDbDP transcription: o.bodl.2.1416 [xml]

AD151 Thebes

μέ(τρημα) θησ(αυροῦ) μη(τροπόλεως) γενή(ματος) [ι]δ [(ἔτους)]
Ἀντωνίνου Καίσαρος το̣ῦ̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣
Παῦ(νι) κϛ ὑπ(ὲρ) Ἀγο(ρῶν) ὀνό(ματος) Πετεχεσπ(οχράτου)
Φατρή(ους) (πυροῦ ἀρτάβη) μίαν(*) (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβη) α.
5(hand 2) Ζήν(ων) γρα(μματεὺς) διὰ Φίλω(νος) σε̣σ̣η(μείωμαι).

Apparatus


^ 4. l. μία

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.