DCLP

sign in

o.bodl.2.1253 = HGV O.Bodl. 2 1253 = Trismegistos 71936DDbDP transcription: o.bodl.2.1253 [xml]

AD125 Thebes

με(μέτρηται) εἰς θησ(αυρὸν) μη(τροπόλεως) γε̣ν̣ή(ματος) θ (ἔτους)
Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου
Μεσορὴ ιγ ὀνό(ματος) Πετεχεσπ(οχράτου) ος(*) καὶ
Ἀπολλῶτο(ς) ὁμ(οίως) διὰ Παναμ(έως) Ψενθώτο(υ)
5καὶ Φατρήο(υς) Βήχιος ἐπιτρό(πων)
ὑπ(ὲρ) Χόλ(μεως) Ν̣εχ(θατύμεως) (πυροῦ ἀρτάβαι) τρεῖς ἕκτον (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) γ ϛ´.
Ἀντίφιλ(ος) σ(εσ)η(μείωμαι).
καὶ τ(ῇ) αὐτ(ῇ) (πυροῦ ἀρτάβης) τρίτον δωδέκ̣α̣τ̣ο̣ν̣ , ἄ(λλο)
τετρακαιεικ(οστὸν) , ἄλ(λο) (πυροῦ ἀρτάβης) τετρακαιεικοστὸ(ν)
10καὶ ὀνό(ματος) Ψενθώτο(υ) Ψανσνῶτος
διὰ τῶν αὐ(τῶν) (πυροῦ ἀρτάβης) τρίτον (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅵 γ´.
Ἀντίφιλ(ος) σ(εσ)η(μείωμαι).

Apparatus


^ 3. l. τοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.