DCLP

sign in

bgu.3.710 = HGV BGU 3 710 = Trismegistos 9310DDbDP transcription: bgu.3.710 [xml]

AD146? Arsinoite

[ -ca.?- ]η̣ δημοσία κατὰ τὸ ἥμισου(*) μέρος [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] αὐτῶν ο[ἰ]κονομεῖν ὡς ἐὰν αἱρῆται [ -ca.?- ]
[ -ca.?- δι]σ̣σὸν ἀλλὰ καὶ παρέξετε(*) ὁ̣ Πετρώνιος τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ος Σατορνεῖλ[ο]ς τώτε(*) ἱ̣π̣πεύς, νυνὶ δεκαδάρ[χης -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ν Ὡρίωνος ὡς (ἐτῶν) ξ οὐλὴ δακτ[ύ]λ(ῳ) μικ(ρῷ) χειρὸς δ[εξιᾶς -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀπὸ] τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χ[ρόνον -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]οῦ Πετεσούχου, νυνὶ δὲ Ἥρωνος τοῦ Ἥρων[ος -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πατ[έ]ρα παραχώρησις περιέχι(*) κυρι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀρ[γ]υρί[ο]υ δραχμὰς διακο[σίας] διὰ χειρὸς κ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- καθ]αρὰ ἀπὸ μὲν δημοσίων τελεσμάτων [πάντων -ca.?- ]
[ -ca.?- ἔτ]ους Ἀντωνίνου Καίσαρος το[ῦ κ]υρίου, ἀπὸ δὲ [ἰδιωτικῶν(*) ][ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὡς ἐ]ὰν αἱρῶνται(*) ἀνεμποδίστως, ἐὰν δὲ μ[ὴ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ἐστὶ δὲ τοῦ συστατικοῦ ἀντίγραφον ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Μ]αρκιανοῦ Θερμουθᾶτι Ζωί(*)λ[ο]υ τῶν ἀπὸ κ[ώμης (?) -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]τ̣α κατηντηκότα εἰς αὐτὸν ἀπὸ τοῦ μετ̣[αλλαχότος (?) -ca.?- ](*)
[ -ca.?- ὡς ἐὰν αἱρῆ]ται(*) ἀνεμ̣ποδίστως καθὼς καὶ αὐτῷ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣νιος Κ  ̣[  ̣]λ̣ου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς ὡς (ἐτῶν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ο̣νο̣ις τελείων ἀ̣ρ̣εσ̣τῶν τεσσάρων [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἀποτεισάτω(*) ἑκάστου κ[εφ]αλαίου δραχ[μὰς -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]α̣ν Πτολλίδος Πέρσης τῆ[ς] ἐ[π]ιγονῆς ὡς (ἐτῶν) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣του συνφύτου ἀρούρη̣[ς] μιᾶς ἡμίσους [ -ca.?- ]
[ -ca.?- Πε]τρώνιος Οὐαλεριανὸς ἀφῆλιξ διὰ φροντι[στοῦ -ca.?- ]
[οὐλ(ὴ)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ῳ̣ ἀρ(ιστερῷ) τοῖς δυσὶ Πέρσαις τῆς ἐπιγον[ῆς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ν̣ισμένοι τῷ ἀφήλ[ι]κι ἢ τῷ φροντι[στῇ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]ος Ἡρακλειανὸς Ὀσιραντινόειος ὁ κ[αὶ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- κ]ε̣φαλε̣υ̣ς κριθῆς ἀρτάβας δέκα μ[έτρῳ (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ου Πτο[λ]εμ̣α[ίο]υ Σωσικόσμιος [ὁ] καὶ Ἀλ[θαιεὺς -ca.?- ]
[ -ca.?- τόκου δρα]χμιαίου τῇ μνᾷ κα[τ]ὰ μῆνα καὶ α̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Πετρώνιο]ς Οὐαλεριανὸς ἀφῆλιξ διὰ φροντι[στοῦ -ca.?- ]
30[ -ca.?- τῆς ἐπιγον]ῆς ὡς (ἐτῶν) λ οὐλ(ὴ) γασ[τ]ροκνημίᾳ ἀρ(ιστερᾷ) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- τοῦ εἰσ]ιόντος δεκάτου ἔτους οὔσης αὐτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ους στρατιώτης ὡς (ἐτῶν) λ οὐλ(ὴ) ὑπὲρ γ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1. l. ἥμισυ
^ 3. l. παρέξεται
^ 4. l. τότε
^ 8. l. περιέχει
^ 11. BL 1.440 : prev. ed.
^ 12. bgu 3 p.4 : [ -ca.?- ] ἀναιρῶνται prev. ed.
^ 14. ζωϊλ[ο]υ papyrus
^ 15. bgu 3 p.4 : μετ̣[ὰ -ca.?- ] prev. ed.
^ 16. bgu 3 p.4 : [ -ca.?- ]ται prev. ed.
^ 19. l. ἀποτισάτω
^ 25. BL 1.61 : ὅς τ̣[ε] Ἀντιν[ο]εῖος ὁ κ̣[ -ca.?- ] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.