DCLP

sign in

bgu.2.606 = HGV BGU 2 606 = Trismegistos 9258DDbDP transcription: bgu.2.606 [xml]

AD306 Arsinoite

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[ἀμ]φόδου Ἀπ[ολλων]ίου Ἱερακίου παρὰ Α[ὐρηλίου Σαραπίωνος μη(τρὸς)]
[  ̣  ̣]απέας ἀπὸ [ἀμφόδο]υ Βιθυνῶν Ἄλλων Τόπ[ων. βούλομαι μισθώσασ-]
θ̣α̣ι̣ παρὰ σοῦ [τ]ὴν ὑπάρχουσάν σοι ἐν τῇ μη[τροπό]λει ἐπʼ ἀμφόδου
5Φρεμεὶ αὐλὴν βοῶν, ἐν ᾗ κέλλαι δύο [πρὸς ἀ]πόθεσιν ἀχύρου
καὶ χόρτου ἐπ[ὶ] χρόνον ἔτη [π]έντε ἀπὸ τοῦ ὄ̣[ντο]ς̣ μηνὸς Φαμενώθ,
ἐνοικίου κατὰ μῆνα [ἕ]καστον ἀργυρίου δ[ραχ]μῶν ἑκατὸν, (δραχμαὶ) ρ,
ἀνυπολόγω\ν/ καὶ ἀκινδύνων, καὶ οὐκ [ἐξέ]σται μοι ἐντὸς τοῦ
χρόνου προλιπῖν(*) τὴν μίσθωσιν κ[ατʼ] οὐδένα τρόπον, τῆς
10τῆς αὐλῆς καὶ τῶν κελλῶν ἐκκ[αίρου](*) ἐ̣[πι]σ̣κευῆς ἢ ἀνοικοδο-
[μίας οὔσης] πρὸς σ[ὲ] τὸν κ̣[τήτορα, τ]ῆς δὲ κατὰ μέρος ἐπι-
[μ]ελείας [καὶ] φροντίδος οὔ[σης] πρ[ὸς ἐ]μαὶ(*) τὸν μισθούμενον,
τὸ δὲ ἐνοίκιον ἀποδώσω κ̣ατ̣ὰ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣κ(  ) μῆνα τῇ πέμπτῃ ἀκοι-
λάντως καὶ μετὰ τὸν χρόνον παραδώ[σ]ω τὴν αὐλὴν καὶ τὰς
15κέλλας σὺν ταῖς ἐφ[ε]στῶσι θύραι[ς κ]αὶ κλιδὶ(*) ἐξοδίῳ, καθὼς
κ̣ἀ̣γ̣ὼ̣(*) παρέλαβον, ἐὰν φέν[η]ται(*) μισθωση(*) καὶ ἐπερωτηθεὶς
ὡμολογη[σε]ν(*). (hand 2) (ἔτους) ιδ ((s-etous)) καὶ β ((s-etous)) τῶν κυρίων ἡμῶν
Κωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν καὶ Σεουήρου καὶ Μαξιμίνου
τῶν ἐπιφ[αν]εστάτων Καισάρων Φ[αμ]ενὼθ ιθ
20(hand 3) Αὐρήλιος Σαραπίων μεμίσθωμαι̣
ὡς πρόκιται. Αὐρήλιος Πωλίων
ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμάτου(*)

Apparatus


^ 9. l. προλιπεῖν
^ 10. l. ἐκ κ[αινῆς] bgu 2 p.357 (ἐγκαίρου(?) prev. ed.)
^ 12. l. [ἐ]μὲ
^ 15. l. κλειδὶ
^ 16. l. καὶ ἐγὼ
^ 16. l. φαίνηται
^ 16. l. μσθῶσαι, bgu 2 p.357 : μισθωτὴσ prev. ed.
^ 17. l. ὡμολόγησα
^ 22. l. ἀγραμμάτου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.