DCLP

sign in

bgu.16.2602 = HGV BGU 16 2602 = Trismegistos 23325DDbDP transcription: bgu.16.2602 [xml]

14/13 BC Herakleopolites

r
οἱ ἀπὸ Τεχθὼ γεωργοὶ
Ἀθηνοδώρῳ τῷ ἐπιστάτῃ
καὶ διο<ι>κητῇ πλεῖστα χαίρειν
καὶ διὰ παντὸς ὑγιαίνειν·
5γεινωσκε ερωτον(*) τὸν παρὰ
Λ<ο>ύπου τοῦ στρατηγοῦ ἐγβάλ-
λειν ἀνθρώπους ἐπὶ τὰ χώματα·
καὶ τὰ νῦν ἦλθεν ἐπὶ τοὺς
γεωργούς σου καὶ ἀνήνκασε(*)
10αὐτοὺς ἡμέρας δύο ἐκεῖ ἐρ-
γάζεσθαι· Πτολλᾶς ὁ σὸς ἦλ-
θεν ἐκ Θμοναχὴ κ[αὶ] ἐκώλυ-
σεν αὐτὸν τοῦ ἀπά[γειν] ὑμᾶς(*)
ἐπὶ τὰ χώματα ὡς   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15αὐτῷ ἀποστείλῃς· τὰ δ[ὲ νῦν ἀξι-]
οῦμέν σε, ἐπ<ε>ὶ ὁ ἀγρὸς ἡ[μῶν   ̣  ̣  ̣]
παρέσταται, ἀποστεῖ[λαι ἢ]
σφραγειταν Πτολλᾶτι τῶ[ι σῶι]
ἢ \γ/ραπτὸν ἵνα κωλύσῃ τὸν Ἔρωτα
20ἀπάγ<ε>ιν ἡμᾶς ἐπὶ τὰ χώματα.
ἔρρω(σο)
v
[ -ca.?- δι]ο̣[ι]κητ\ῇ/

Apparatus


^ r.5. l. γίγνωσκε Ἔρωτα
^ r.9. l. ἠνάγκασε
^ r.13. l. ἡμᾶς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.